Rodzina niemiecka, u której mieszkasz, jest zainteresowana polskimi obyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Opowiedz im o swoich ostatnich świętach uwzględniając:
•przygotowania do tego święta,
•rolę kolacji wigilijnej rozpoczynającej Boże Narodzenie,
•polski obyczaj związany z dzieleniem się opłatkiem

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T08:25:26+01:00
Boże Narodzenie to drugie, obok Wielkanocy, pod względem ważności święto w tradycji chrześcijańskiej. Obchodzić je zaczęto dopiero w IV wieku, czyli kilkaset lat po narodzinach Chrystusa. Boże Narodzenie obchodzimy 25 i 26 grudnia. Natomiast 24 dzień grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia, czyli uroczysta kolacja składająca się z 12 tradycyjnych dań. Uważa się, że ilość potraw jakie znajdują się na wigilijnym stole związana jest z liczbą 12 najważniejszych apostołów Chrystusa.
Boże Narodzenie obfituje w ogromną ilość tradycji i symboli. Zacznijmy więc od przygotowań do świąt. Obowiązkiem jest intensywna praca przedświąteczna. Na co najmniej tydzień przed świętami zabieramy się do intensywnych porządków a na kilka dni przed przygotowujemy tradycyjne potrawy wigilijne. Dla Polaków to co znajdzie się na świątecznym stole jest bardzo istotne. Tradycyjne potrawy wymieniać można w nieskończoność. Wśród nich najpopularniejsze są: kutia, karp podany z ziemniakami i kapustą kiszoną, czerwony barszcz z uszkami, pierogi z kapustą, zupa grzybowa, kompot z suszonych śliwek, śledzie, ciasta.
Świąteczna kuchnia bogata jest w kapustę, ryby i grzyby. Należy podkreślić, że podczas kolacji wigilijnej nie spożywamy mięsa. Do stołu zasiadamy dopiero gdy zaczyna się ściemniać. Wielu ludzi oczekuje pojawienia się pierwszej gwiazdki na niebie, która z godnie z biblią była znakiem narodzin Chrystusa. Do momentu rozpoczęcia uroczystego posiłku osoby dorosłe obowiązuje całkowity post. Dzień wigilijny to moment kiedy należy zająć się ubieraniem choinki. Tradycja strojenia drzewka przywędrowała do nas z Niemiec. Zwyczaj ten wrósł już mocno w naszą kulturę i dziś nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki.
Polska jest jedynym krajem w którym podczas świątecznej kolacji ludzie dzielą się opłatkiem. Tuż przed rozpoczęciem konsumpcji dzielimy się nim składając sobie życzenia. Obyczaj ten jest bardzo piękny i ważny dla nas wszystkich. Zwyczaj łamania się opłatkiem nawiązuje do dzielenia się chlebem. Snując rozważania o świętach nie można zapomnieć o pasterce, czyli uroczystej mszy świętej, która odprawiana jest na pamiątkę narodzin Chrystusa. Od tego momentu w kościołach i domach śpiewane są wspaniałe polskie kolędy.
Święta to także czas obdarowywania bliskich prezentami. To zwyczaj, który wpisał się na dobre do polskiej kultury. Upominki kupujemy rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom. Podarunki są bardzo miłym zwyczajem, szczególnie lubianym przez dzieci, które pod poduszkę, czy pod choinkę otrzymują najpiękniejsze podarunki w roku. Najczęściej wręczamy sobie biżuterię, książki, ubrania, a dzieci obdarowujemy zabawkami.


Gott entstehen das ist Hauptgericht, außer Ostern, unter der Beachtung der Bedeutsamkeit der Feiertag in der christlichen Tradition. Sie abgehen man hat in dem IV Alter angefangen, beziehungsweise der einige hundert Jahre nach den Geburten des Christi. Gott entstehen wir gehen ab 25 und 26 Dezember. Während 24 der Tag des Dezember das ist der Heiligabend des Weihnachten, also die aus 12 traditionellen Gerichten beitragen feierliches Abendessen. Er hält sich, dass die Menge der Gerichte welches sie wieder auffinden sich auf dem Weihnachts Tisch auf mit der Zahl einhergehen die 12 einflussreichsten Apostel des Christi. Gott entstehen er reich sein an der x-fache Menge die Tradition und die Symbole. Lass uns also mit den Vorbereitungen für die Feiertage anfangen. Die Pflicht ist die intensive vorweihnachtliche Arbeit. Auf mindestens nehmen wir die Woche vor den Feiertagen weg sich zu den intensiven Reinemachen aber für ein paar Tage vor wir bereiten traditionelle Weihnachts Gerichte (vor). Für Polen sein das ist was wird er finden się sehr wesentlich auf dem feierlichen Tisch. Traditionelle Gerichte austauschen kann bis in alle Ewigkeit. Unter sie sind sie am populärsten: kutia, der mit Kartoffeln und Sauerkraut herübergereichte, rote Karpfen Rote-Bete-Suppe mit Teigtaschen, Teigtaschen mit Sauerkrautfüllung, eine Pilz Suppe, Kompott aus Dörrpflaumen, die Heringe, Teige. Feierlich ist die kostbare Küche in Kohl, die Fische und die Schimmelpilze. Er gehört unterstreichen, dass sie Fleisch nicht während des Weihnachtsessens zu sich_dat nehmen. Zu dem Tisch setzen wir uns erst wenn er fängt an., sich zu verdunkeln Die viele Menschen warten am Himmel auf das Auftreten des erste Sternchens, die ungefähr gebührend war sie mit der Bibel das Zeichen der Geburten des Christi. Bis zu dem Moment eine festliche Mahlzeit anzufangen gilt die völlige Fasten für die Erwachsene.
Der Weihnachts Tag das ist der Moment wenn er gehört sich mit den Weihnachtsbaum zu schmücken beschäftigen. Die Tradition den Baum herauszuputzen ist aus Deutschland zu uns zugewandert. Dieser Brauch hat schon stark in unserer Kultur Wurzeln schlagen und das Heute stellen wir uns die Feiertage nicht ohne einen Nadelbaum vor. Polen ist den Allerliebsten ein Land in dem während eines feierlichen Abendbrotes Menschen die Oblate teilen. Vor die Konsumtionen anzufangen teilen wir ihn zusammenlegend sich zu wünschen. Diese Sitte ist sehr schön und wichtig für uns alle. Der Brauch die Oblate zu teilen knüpft an Brot zu teilen an. Überlegungen kein um die Feiertage anstellend kann über die Hirtin, also die festliche heilige Messe, die auf das Andenken der Geburten des Christi weggeschickt wird vergessen. Seit diesem Moment werden die herrlichen polnischen Weihnachtslieder in den Kirchen und den Häusern gesungen. Die Feiertage das ist die ebenfalls Zeit des die Nächsten den Geschenken Beschenkens. Das ist der Brauch, der sich völlig in die polnische Kultur eingetragen hat. Die Geschenke kaufen wir den Eltern, der Geschwister, den Freunden. Die Gaben sind der sehr nette Brauch, besonders von den Kindern gemocht, das gegen das Kopfkissen, erhalten sie die schönsten Gaben gegen den Nadelbaum in dem Jahr. Am oftmals überreichen wir uns einen Schmuck, die Bücher, die Kleidungen, aber die Kinder beschenken wir mit Spielzeugen.

1 5 1