zad 1.
Przystosowanie ptaków i ssaków w budowie zewnetrznej do trybu życia.
zad 2.
Cechy łączące człowieka ze światem zwierząt.
zad 3.
Podstawowe funkcje skóry i szkieletu.
zad 4.
Rodzaje połączeń kości.
zad 5.
Rola układu mięśniowego, pokarmowego, oddechowego i wydalniczego w organizmie człowieka.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T20:37:22+01:00
1.Ptaki:
-lekka głowa
-pneumatyczne kości(puste w środku)
-zachodzące dachówkowato lotki
-potężne mięśnie(umożliwiają latanie)
-obojczyk wygięty do tyłu
-worki powietrzne
Ssaki:
-gruba skóra
-włosy bądź futro(zatrzymują bądź uwalniają futro)
-płuca o budowie pęcherzykowatej
2Cechy:
-charakterystyczny układ kostny
-zamknięty układ krwionośny
-4 kończyny
-centralny układ nerwowy
-budowa serca
3.Skóra:
-ochrona organizmu
-regulowanie temperatury ciała
odbieranie bodźców z zewnątrz
-wydzielanie potu i łoju
Szkielet:
-utrzymywanie ciężaru ciała
nadawanie mu określonego kształtu
-poruszanie się
-ochrona niektórych narządów
4. szwy(czaszka)
stawy(kości)
chrząstkozrosty(kręgi kręgosłupa)
5.Układ mięśniowy:
-poruszanie się
-praca narządów wewnętrznych
Układ pokarmowy:
-pobieranie i trawienie pozywienia
-usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
-rozdrabnianie i nawilżanie pokarmu
-wchłanianie do krwi związków otrzymanych w wyniku trawienia
Układ oddechowy:
-oczyszczanie, nawilżanie, ogrzewanie powietrza
-przenikanie do krwi tlenu
-powstawanie głosu
Układ wydalniczy:
-usówanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii