Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:35:10+01:00
Na k0ntynencie afrykanskim funkcj0nuja plantacje, czyli wielk00bszar0we g0sp0darstwa, kt0re charakteryzują sie wys0ką wydajn0ścią pr0dukcji. Są 0ne jednak własn0ścią niewielkiej gruoy zam0żnych 0bywateli lub należą d0 firm zagranicznych. Plantacje nie są nastawi0ne na pr0dukcje r0slin żywieni0wych. Uprawia się na nich gł0wnie kaka0wce, kaw0wce, palmę 0leistą, bawełnę 0raz przyprawy ;)
22 2 22