Odpowiedzi

2010-02-19T20:54:00+01:00
Szybko wyczerpujące się zasoby ropy i gwałtowny wzrost jej cen powodują zwiększenie zainteresowania gospodarczym wykorzystaniem gazu ziemnego. złoża tego surowca są znacznie bogatsze niz ropy, a ceny niższe. Przyczyną coraz większego zużycia gazu jest jego niski koszt eksploatacji, bezpieczeństwo dla środowiska oraz łatwość transportu.
Kiedy znikną zasoby ropy naftowej człowiek będzie więc szukał innych surowców.