Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T19:32:10+02:00
po polsku: "Zapraszam Cię Kamil na moje 18 urodziny które odbędą się dnia: 15 stycznia 2005 roku o godzinie 16. W klubie Planet in. Wśród zaproszonych będzie cała między innymi nasza klasa. Bardzo proszę Cię o przybycie.
PAWEŁ"

po niemiecku: Ich lade dich Kamil auf mein Geburtstag ein. Die Geburtstag findet am 15 Januar 2005 statt, um 16 Uhr in "Planet in" Klub. Auf der Party werden z.B. alle unsere Klasse sein. Bitte, Komm!
Paweł
1 3 1
2009-10-14T19:40:52+02:00
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam ............... na moje urodziny,
które odbędą się .........
o godzinie ........
w .........
Przewiduje bardzo wiele atrakcji.

EINLADUNG
Sie sind herzlich eingeladen ............... zu meinem Geburtstag,
die stattfinden wird ..........
bei ........
in .........
Bietet eine Menge Attraktionen.
1 3 1
2009-10-14T19:44:53+02:00
Liebe Imie(np. Sabina),
nachsten Samstag feier ich meinen Geburstag. Dazu lade ich düch herzlich ein. Die Party beginnt um sechs Uhr. Zeuer machen wie spiele. Dann tanzen wir. Um 11 Uhr horen musik wir auf Klaus, Dieter, Marco, Claudia kommen auch. Bitte untworte bald.
Podpis
_____________________________________

Drogi/a Sabino
W najbliższą sobotę odbędą się moje urodziny. Dlatego serdecznie Cię zapraszam. Impreza odbędzie się o 6.00. Będziemy się bawić i grać. Poźniej tańczyć. O 11 będziemy słuchać muzyki. Będzie Klause, Dieter, Mark, Klaudia. Odpowiedz wkrótce.
Podpis
1 3 1