Wybierz zdania dotyczące wplywu adrenaliny na organizm człowieka (zadanie za trzy punkty, więc zakladam, że trzy odpowiedzi są poprawne)

A) nazywana jest hormonem walki i agresji (słyszałam o walce, ale o agresji..?)
B) produkowana jest w sytuacji stresowej przez komorę nadnerczy (nadnerczy, hmm?)
C) obniża ciśnienie krwi, przyspiesza akcję serca
D) pobudzą część współczulną autonomicznego układu nerwowego

2) Kuerunek przewodzenia impulsów nerwowych

od aksonu do ciała komórki, czy odwrotnie?

3) prawidłowe przedstawienie drogi impulsu nerwowego:

A) receptor, neuron ruchowy, neuron pośredniczący, neuron czuciowy, efektor
B) elektor, neuron czuciowy, neuron pośredniczący, neuron ruchowy, receptor
C) receptor, neuron pośredniczący, neuron czuciowy, neuron ruchowy, efektor
D) receptor, neuron czuciowy, neuron pośredniczący, neuron ruchowy, efektor

proszę o dokładne rozwiązane, daję naj, ale również spam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T22:30:03+01:00
1)a, d
2)Od ciała komórki do aksonu ( dokładniej od dendrytów do ciała komórki i dalej od ciała komórki przez aksony do komórki efektorówej)
3)d