Odpowiedzi

2010-02-20T00:44:07+01:00
Do zrozumienia tego zadania konieczny jest rysunek

narysuj trapez prostokątny
z wierzchoła kąta rozwartego poprowadź wysokość
arysuj krótszą przekątną

wszędzię będą kąty 45 stopni lub proste=90 stopni

przekatna=8cm jest przekatna kwadratu o boku = krótszej podstawie i ramieniowi , równemu wysokości

a√2=8cm
a=8√2:2
a=4√2cm

czyli h trapezu=4√2cm
krótsza podstawa=4√2cm
dłuższa podstawa=4√2+4√2=8√2cm

pole=½(4√2+8√2)×4√2=48cm²
dłuższa przekątna:
x²=(4√2)²+(8√2)²
x²=32+128
x=√160
x=4√10cm= druga przekatna