Zad1 -gwałtowne utlenienie któremu towarzyszy wydzielenie energii w postaci światła i ciepła.
- typ reakcji chemicznej ;woda ----->tlen + wodór
-nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
- związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi .
zad 2
woda wapienna________ pod wpływem________.
jest to reakcja charakterystyczna dla__________.
substancjami tej rekcji są ______i_______.
zad3
odpowiedz na pytania :
A)jaka jest zawartość procentowania tlenku węgla(IV)w powietrzu?
B)jaka role odgrywa tlenek węgla(IV) w życiu roślin?
C)jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
D)jakie czynniki są , aby zaszła reakcja fotosyntezy ?
E)w jaki sposób tlenek węgla(IV)dostanie się do atmosfery?
F)w jaki sposób tlenek węgla(IV)jest usuwany Z atmosfery?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T10:19:03+01:00
1. -reakcja analizy woda -----> tlen + wodór
- tlenek wodoru, woda
- tlenki np. tlenek żelaza (III), tlenek węgla (II), tlenek sodu.
2. -mętnieje, tlenku węgla (IV)
-dwutlenku węgla
- woda wapienna Ca(OH)₂ i CO₂
3 . a)0,03 %
b) tlenku węgla (IV) potrzebują rośliny w procesie fotosyntezy
c) substraty- woda i tlenek węgla (IV)
produkty - glukoza i tlen
d) dostęp do światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla
e) różnorodne reakcje spalania, oddychanie, pożary lasów, spalanie węgla w przemyśle
f) pobierany jest przez rośliny.