Państwa:

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia (XIX w)

które z państw nie dorównywało pozostałym pod względem rozwoju ekonomicznego? proszę o odpowiedź i przedstawienie źródła informacji (jak strona to link). Dużo punków, proszę o dokładne wykonanie. Minimum 10 zdań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T13:18:53+01:00
Rosja, dawniej ZSRR.
Żródło: podręcznik od historii, wyd.WSiP "Prez tysiąclecia i wieki" dla klasy 3 gimnazjum.
"Za wrogów rewolucji uznano bogatych chłopów (zwanych kułakami). Zginęło wówczas 10 mln. ludzi, a następne 5 mlin. zmarło w wyniku głodu, jaki nastąpił w latach 1931-1933 na skutek koletktywizacji. Wprowadzone zostały przymusowe dostawy żywności- chłopi musieli wszystko oddawać państwu (jako wzór przedstawiano niejakiego Pawlika Morozowa, który wydał władzom własnego ojca, gdy ten schował trochę ziarna, aby wyżywić rodzinę)."
ZSRR było najbardziej zacofanym (względem ekonomicznym) krajem w Europie. Panujący tam ustrój (komunizm), charakteryzował się zakazem posiadania własności prywatnej. Ówczesny władca- Lenin, planował zozwolić chłopom na posiadanie ziemii, jednak zmarł, a władzę przejął Józef Stalin. Sytuacja ekonomiczna nie uległa polepszeniu, niestety wszyscy właściciele oskarżani byli o zdradę rewolucji i zabijani lub więzieni w łagrach- obozach pracy. Józef Stalin Chciał głównie zająć się likwidacją swoich wrogów i osób, które mogły mu zagrażać, nie skupiał się jednak na gospodarce i ekonomii kraju. Do dziś uważany jest za jednego z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych władców dwudziestolecia międzywojennego.