Zapisz w najprostszej postaci :

1.) (3a-2b)+(a+3b) =

2.) (3x(do potęgi drugiej)-2x-1)-(x(do potęgi drógiej)+4x-7) =
3.)-(2a+3b)+(-a+2b) =
4.)(-7x(do potęgi drugiej)+4)-(-3x(do potęgi drugiej)-4x+5) =
5.)-(4a+a(do potęgi drugiej)-1)-(a+4a(do potęgi drugiej)-3) =
6.)-(x+2)+(-x+4)-(-x-3) =
7.)(x(do potęgi drugiej)-x+1)-(x(do potęgi drugiej)+4x-10) =
8.)-(-4x-y)+(-x+2y) =
9.)(-3x+7)-(-2x+3)+(-3x+5) =
10.)(4x(do potęgi drugiej)+2x-3)-(-x(do potęgi drugiej)+2x+1) =
Ps.To są jednomiany i nie oblicza się ich tak prosto bo mają wiele zasad .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T13:22:17+01:00
1.) (3a-2b)+(a+3b)
= 4a + b

2.) (3x(do potęgi drugiej)-2x-1)-(x(do potęgi drógiej)+4x-7)
= 3x(2) - 2x - 1 - x(2) -4x + 7
= 2x(2) - 6x + 6

3.)-(2a+3b)+(-a+2b)
= -2a - 3b - a +2b
= -3a - b

4.)(-7x(do potęgi drugiej)+4)-(-3x(do potęgi drugiej)-4x+5)
= -7x(2) + 4 + 3x(2) +4x - 5
= -4x(2) + 4x -1

5.)-(4a+a(do potęgi drugiej)-1)-(a+4a(do potęgi drugiej)-3)
= -4a + a(2) +1 - a - 4a(2) +3
= -5a - 3a(2) + 4

6.)-(x+2)+(-x+4)-(-x-3)
= -x - 2 - x + 4 + x + 3
= -x + 5

7.)(x(do potęgi drugiej)-x+1)-(x(do potęgi drugiej)+4x-10)
= x(2) - x + 1 - x(2) - 4x + 10
= -5x(2) + 11

8.)-(-4x-y)+(-x+2y)
= 4x + y - x + 2y
= 3x + 3y

9.)(-3x+7)-(-2x+3)+(-3x+5)
= -3x + 7 + 2x -3 - 3x + 5
= - 4x + 9

10.)(4x(do potęgi drugiej)+2x-3)-(-x(do potęgi drugiej)+2x+1)
= 4x(2) + 2x - 3 + x(2) - 2x - 1
= 5x(2) - 4


(2) - tzn. ze do potegi 2 .