Uzupełnij czasteczkowe rownania reakcji soli podana metoda. Napisz te rownania w postaci czasteczkowej jonowej i jonowej skroconej.
sol 1 + kwas 1 --> sol 2 + kwas 2

a) Pb (NO(3))(2) + HCl -->
b) ... +.... --> CuS +HCl
c) FeCl(3) + H(3) PO(4) --> ...+...
sol1 zasada 1 --> sol2 + zasada2
a) Na(2)CO(3) + Ba (OH)(2) ---> .... +....
b) ... +... ---> Ca SO(3) + NaOH
c) .... +.... ---> Sr(3) (PO(4))(2) + KOH

potrzebne mi na zaraz !! Pomozcie :))

2

Odpowiedzi

2012-07-31T13:59:48+02:00

\\Pb(NO_3)_2+2HCl-->PbCl_2\downarrow+2HNO_3\\ Pb^2^+ + 2NO_3^- + 2H^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow + 2H^+ + 2NO_3^-\\ Pb^2^+ + 2Cl^- -->PbCl_2\downarrow

 

 

\\CuCl_2+H_2S-->CuS\downarrow+2HCl\\ Cu^2^+ + 2Cl^- + 2H^+ + S^2^- -->CuS\downarrow + 2H^+ + 2Cl^-\\ Cu^2^+ + S^2^- -->CuS\downarrow

 

 

\\FeCl_3+H_3PO_4-->FePO_4\downarrow+3HCl\\ Fe^3^+ + 3Cl^- + 3H^+ + PO_4^3^- -->FePO_4\downarrow + 3H^+ + 3Cl^-\\ Fe^3^+ + PO_4^3^- -->FePO_4\downarrow

 

 

\\Na_2CO_3+Ba(OH)_2-->BaCO_3\downarrow+2NaOH\\ 2Na^+ + CO_3^2^- + Ba^2^+ + 2OH^- -->BaCO_3\downarrow + 2Na^+ + 2OH^-\\ CO_3^2^- +Ba^2^+ -->BaCO_3\downarrow

 

 

\\Ca(OH)_2+Na_2SO_3-->CaSO_3\downarrow+2NaOH\\ Ca^2^+ + 2OH^- + 2Na^+ +SO_3^2^- -->CaSO_3\downarrow+ 2Na^+ + 2OH^-\\ Ca^2^+ + SO_3^2^- -->CaSO_3\downarrow

 

 

\\3Sr(OH)_2+2K_3PO_4-->Sr_3(PO_4)_2\downarrow+6KOH\\ 3Sr^2^+ + 6OH^- + 6H^+ + 2PO_4^3^- -->Sr_3(PO_4)_2\downarrow +6K^+ + 6OH^-\\ 3Sr^2^+ + 2PO_4^3^- -->Sr_3(PO_4)_2\downarrow

2012-07-31T14:12:30+02:00

a)

 

Pb(NO₃)₂ + 2HCl ⇒ PbCl₂ + 2HNO₃

Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂ + 2H⁺ + 2NO₃⁻

Pb²⁺ + 2Cl⁻ ⇒ PbCl₂

 

b)

 

CuCl₂ + H₂S ⇒ CuS + 2HCl

Cu²⁺ + 2Cl⁻ + 2H⁺ + S²⁻ ⇒ CuS + 2H⁺ + 2Cl⁻

Cu²⁺ + S²⁻ ⇒ CuS

 

c)

 

FeCl₃ + H₃PO₄ ⇒ FePO₄ + 3HCl

Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ ⇒ FePO₄ + 3H⁺ + 3Cl⁻

Fe³⁺ + PO₄³⁻ ⇒ FePO₄

 

============================================

 

a)

 

Na₂CO₃ + Ba(OH)₂ ⇒ BaCO₃ + 2NaOH

2Na⁺ + CO₃²⁻ + Ba²⁺ + 2OH⁻ ⇒ BaCO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

Ba²⁺ + CO₃²⁻ ⇒ BaCO₃

 

b)


Na₂SO₃ + Ca(OH)₂ ⇒ CaSO₃ + 2NaOH

2Na⁺ + SO₃²⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ ⇒ CaSO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

Ca²⁺ + SO₃²⁻ ⇒ CaSO₃


c)

 

2K₃PO₄ + 3Sr(OH)₂ ⇒ Sr₃(PO₄)₂ + 6KOH

6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3Sr²⁺ + 6OH⁻ ⇒  Sr₃(PO₄)₂ + 6K⁺ + 6OH⁻

2PO₄³⁻ + 3Sr²⁺ ⇒ Sr₃(PO₄)₂

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)