Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:33:21+01:00
Nowotwór niezłośliwy istnieje w ograniźmie człowieka, niszczy jego organy ale niszczy tylko jednen zaatakowany ogran nie rozprzestrzenia się po organiźmie natomiast nowortów złośliwy jest bardzo trudny do wyleczenia gdyż szyko rozprzestrzenia się po ograniżmie
4 4 4
2010-02-20T16:34:58+01:00
Nowotwory dzielimy na łagodne (niezłośliwe) oraz złośliwe. Jest to podział bardzo ogólny. Nowotwory te różnią się między sobą budową mikroskopową, wyglądem makroskopowym, a także przebiegiem klinicznym i rokowaniem. Nowotwory łagodne cechuje powolny wzrost, brak naciekania okolicznych tkanek, wnikania do naczyń, przerzutów oraz wznowy, czyli nawrotu po leczeniu. Budową histologiczną przypominają tkankę prawidłową, z reguły posiadają łącznotkankową torebkę. Ich przebieg kliniczny jest często bezobjawowy, a rokowanie co do wyleczenia i dalszego życia chorego dobre.

Nowotwory złośliwe posiadają cechy przeciwne. Rosną szybko, wnikają do naczyń, naciekają tkanki, dają przerzuty i wznowy. Ich budowa histologiczna znacznie odbiega od tkanki prawidłowej, nie posiadają torebki. Przebieg kliniczny choroby, zwłaszcza w ostatnim okresie, jest bardzo ciężki, a rokowania niepewne.
4 4 4
2010-02-20T16:39:05+01:00
Nowotwór zlośliwy jest z przerzutami na różne organy rozwija się bardzo szybko szybciej niż niezłośliwy złośliwy jest niewyleczalny w przypadku do niezłośliwego