Odpowiedzi

2010-02-20T18:07:26+01:00
3. fundacja polsat, tvn, Fundacja Anny Dymnej
1 2 1
2010-02-20T18:14:12+01:00
1.Organizacje pozarządowe-zajmują się działalnością charytatywną oraz działalnością korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową.Stowarzyszenie-organizacja powoływana przez osoby,które miały wspólne zainteresowania.
2.Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna,społeczna,wychowawcza, charytatywna, oraz polegająca na krzewieniu tradycji i ochronie dóbr kultury wśród społeczności lokalnych skupiających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
3.Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,Filmowców Polskich,Księgowych,Podatników,Konferencji i Kongresów.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T18:45:24+01:00
1. Organizacje pozarządowe-organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niepobierająca rządowych środków finansowych.
stowarzyszenie-organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
2.Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna,społeczna,wychowawcza.
3.Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
4.forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.
5.Opieka społeczna i socjalna weteranów służby w Wojsku Polskim, ich rodzin, wdów i sierot po zmarłych żołnierzach oraz byłych pracownikach wojska;
Doraźna pomoc finansowa i rzeczowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
Pomoc społeczna i materialna przy organizacji uroczystości osobistych w sytuacjach szczególnie trudnych dla podopiecznych;
Pomoc w nabyciu środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego służącego poprawie zdrowia;
Udzielenie pomocy sierotom pozostałym po poprzednio pełniących służbę wojskową i pracujących w wojsku;
Organizowanie i inspirowanie działalności rekreacyjnej i wypoczynkowej dla środowiska wojskowego;
Organizowanie wolontariatu w ramach działalności fundacji.
6. Polska Akcja Humanitarna,Fundacja Jaś i Małgosia,Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?",Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
7.Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców.
3 5 3