1. Przebieg kampanii wrześniowej + daty
2. podbite państwa przez Hitlera + daty
3. podbite państwa przez Stalina + daty
4. plan Barbarossa - czego dotyczył itp.
5. Dlaczego Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny?
6. Karta Atlantycka
7. Klęska Niemiec
8. Dlaczego zrzucili bombe?
9. Zakończenie wojny na świece i w Polsce - daty

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T10:43:36+01:00
Kampania wrześniowa – przebieg i skutki.
- 1 wrzesień 1939r. – napaść Niemiec na Polskę
- 3 wrzesień 1939r. – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Anglię
- 9-12 wrzesień 1939r. – bitwa nad Bzurą
- 12 wrzesień 1939r. – umowa angielsko-francuska o rezygnacji z planów udzielenia pomocy Polsce
- 17 wrzesień 1939r. – agresja ZSRR na Polskę
- 18 wrzesień 1939r. – opuszczenie kraju przez rząd polski
- 28 wrzesień 1939r. – kapitulacja Warszawy; podział Polski między ZSRR i Niemcy
- 2-5 październik 1939r. – bitwa pod Kockiem


zad 2. a)1938(to nie był atak) Niemcy zajęli Austrię.
b)1939- Niemcy zajęli Polskę
c)1940-Niemcy zajmują Danie i Norwegię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję,
d)1941Niemcy zajmują Jugosławię, Grecję, Bułgarię, Część Związku Radzieckiego.zad 3.Stalin zaatakował Finlandię,podbił państwa Bałtyckie, Polskę, Rumunie, no i wschodnią część Niemiec.zad4.Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią fińską, rumuńską, węgierską, które miały doprowadzić do rozbicia głównych sił Armii Czerwonej na zachód od Dźwiny i Dniepru. Trzy grupy (na Leningrad, Moskwę i Ukrainę).

W drugiej fazie walk zakładano zniszczenie politycznych i ekonomicznych centrów Związku Radzieckiego, zdobycie Moskwy, Leningradu i Donbasu, Kijowa. Jako zadanie następne - dotarcie wojsk niemieckich do linii Archangielsk-Wołga-Astrachań. \zad5.
tany Zjednoczone przez bardzo długi czas utrzymywały swoją neutralność , bo po prostu lepiej im się to opłacało . Jednakże wobec wypadków z roku 1917 nie mogły pozostać obojętne. wtedy to właśnie Niemcy rozpoczęli nieograniczoną wojnę podwodną na dobre , zatapiali wszystkie statki nie zważając na ich charakter czy typ. Tego Stany Zjednoczone nie mogły już znieść i to była główna przyczyna przystąpienia przez nich do I wś

zad6.Karta Atlantycka (ang. Atlantic Charter) - ośmiopunktowa deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 roku przez Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales kotwiczącego u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim (stąd nazwa). Określała cele polityki Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych.zad.7Klęska Niemiec pod Kurskiem13 lipca 1943r. Załamanie się ofensywy niemieckiej na łuku kurskim, pomiędzy Orłem a Charkowem przekre�iło ostatniš próbę Rzeszy przejęcia inicjatywy w ZSRR. Dowództwo niemieckie zgromadziło do operacji "Cytadela" ponad 500 tys. ludzi i około 30 tys. czołgów i dział artyleryjskich. Sztab radziecki był informowany o ofensywie przez siatkę szpiegowskš "Lucy", działajšcš w Szwajcarii. W strefie przepuszczalnej ofensywy Armia Czerowna posiadała system obronny na głęboko�i ponad 80 km. 5 lipca o �icie wojska niemieckie zaatakowały. Bitwa kurska rozpoczęła się podwójna ofensywš: na północy oddziałom Modla udało się przełamać linię Orzeł-Kursk na głęboko� 9-15 km, podczas gdy na południu czołgi marszałka Ericha Mansteina posuwały sie szybciej, od 10 do 35 km w głšb, i 10 lipca zajęły Obojań. 12 marca ruszyła radziecka kontrofensywa: zaczęła się największa podczas wojny bitwa czołgów. Niemiecka 4 armia pancerna walczyła z 5 armiš pancernš a jednocze�ie włšczyło się do walki lotnictwo. Dla niemców była to "Blutmuhle von Belgorod"- krwawa ła�ia. w czasie tych 18 dni bitwy w walce wzięło udział: 2 mln ludzi, ponad 4 tys. czołgów i 4 tys. samolotów. Armia Czerowna przekształciła kontrofensywę w potężnš. Wojska Rzeszy zostały odrzucone za Dniepr. "O ile bitwa stalingradzka zapowiadała upadek armii nazistowskiej, to po bitwie na łuku kurskim Niemcy stanęli w obliczu katastrofy", o�iadczył Józef Stalin
zad 8
To też jest właśnie argument, ZSRR wkroczyłoby do Mandżurii, zdobyłoby ją i już nie chcięliby się z niej wycofać. Trzeba było nie dopuścić do zaangażowania się ZSRR w wojnę z Japonią.

zad 9
Nie potrafie tego wyjaśnić nie znam


2 4 2