Odpowiedzi

2010-02-20T19:15:00+01:00
Mi wyszło tak
a) 4cm+ 3cm+5cm= 12cm
0,3= 3 cm
0,05= 5 cm
b) V= a*b*c
4*3*5= 60 cm (kwadratowych)= 6l
c) Pp= 1
16*2= 32
Pb= 3*4= 12
12*4=48
Pc= 32+48=80 cm (kwadrotowych)
80 cm kwad. = 0,8 m (kwadratowych)
2010-02-20T19:27:59+01:00
4 cm = 0.4 dm = 0.04 m
0.3 dm = 3 cm = 0.03 m
0.05 m = 0.5 dm = 5 cm

a) 4 x 4 cm = 16 cm
0.3 dm x 4= 12 cm
0.5 m x 4 = 20 cm

16+12+20 = 48 cm

b) V= Pp x h Pp - pole podstawy, h- wysokość
0.4 dm x 0.3 dm x 0.5 dm = 0.06 dm szęściennych = 0.06 litra

c) 0.04 x 0.05 x 4 = 0.008 m2 - pole powierzchni bocznej
0.04 x 0.03 x 2 = 0.0024 m2 - pole podstaw

0.008 + 0.0024 = 0.0032 m2 - pole całkowite
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T19:35:06+01:00
A) Suma krawędzi jest to wszystkie dodane wymiary krawędzi do siebie. W prostopadłościanie jest o 4 takie samych krawędzi, więc każdy wymiar mnożymyprzez 4.

0,3 dm = 3cm
0,05m = 5cm

(4cm x 4) + (3cm x 4) + (5cm x 4) = 16cm + 12cm + 20cm = 48cm

b) V=abc.

4cm = 0,4dm = 0,4l
0,3dm = 0,3l
0,05m = 0,5dm = 0,5l

V = 0,4l x 0,3l x 0,5l = 0,06l

c) Wzory:
Pc= 2 (ab+bc+ac)

w tym pole powierzchni podstawy

Pp = a x b

pole powierzchni bocznej

Pb=2(ac+bc)0.04 x 0.05 x 4 = 0.008 m2 - pole powierzchni bocznej

0.04 x 0.03 x 2 = 0.0024 m2 - pole podstaw

0.008 + 0.0024 = 0.0032 m2 - pole całkowite