Zad.
Objętość sześcianu jest równa 8cm³.Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu wynosi:
A)16cm² B)24cm² C)8cm² D)4cm²
Zad.
Objętość kuli jest równa 36π.Pole jej powierzchni wynosi:
A)72π B)12π C)36π D)24π
Zad.
Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy 4 i wysokości12.Objętość tego ostrosłupa wynosi:
A)16√3 B)32√3 C)48√3 D)4√3
Proszę o szybką odpowiedż jeśli ktoś potrafi to z obliczeniem,dzięki

2

Odpowiedzi

2009-10-15T11:38:58+02:00
Objętość sześcianu jest równa 8cm³.Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu wynosi:
A)16cm² B)24cm² C)8cm² D)4cm²
a=∛8=2 6*2²=24
ODP B
Zad.
Objętość kuli jest równa 36π.Pole jej powierzchni wynosi:
A)72π B)12π C)36π D)24π
4/3πr³=36π→r³=27→r=3
P=4πr²=4*9π=36π

ODP C
Zad.
Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy 4 i wysokości12.Objętość tego ostrosłupa wynosi:
A)16√3 B)32√3 C)48√3 D)4√3
V=1/3*1/2*16√3*12=32√3
ODP B

Proszę o szybką odpowiedż jeśli ktoś potrafi to z obliczeniem,dzięki

Pozdrawiam
2 5 2
2009-10-15T11:39:37+02:00
1.
P=6*a2
OB=a3

P=8cm3

P=6*2(do potegi 2)

P=24cm2 odp.b

2.
Ob=36π

Ob= 4/3*π*R3

P=4*π*r2

P=4*3(do kwadratu)*π

P=4*9*π
P=36π

3.Tego nie wiem ;]
1 3 1