Odpowiedzi

2010-02-21T03:36:08+01:00
Witaj
Proces trójetapowy
1/ hydroliza skrobi /kwasowa lub enzymatyczna/
( C6H10O5 )n + nH2O------n C6H12O6
skrobia…………………………glukoza

2/ fermentacja alkoholowa /enzymatyczna – zymazy wytwarzane przez drożdże/
C6H12O6-----------> 2 C2H5OH + CO2
Glukoza………………etanol

3/ fermentacja octowa /realizowana przez bakterie lub grzyby octowe/
C2H5OH + O2---------- CH3COOH…….+……..H2O
Etanol…………………….kwas octowy

…………………pozdrawiam