1. Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :
a) 5x + ( 2x - 7 ) - 9x - ( - 3x + 8 ) + 20 - 8x
b) -5x + ( - 2y + 4x ) - ( 7x - 8y ) - x + ( 2 - 6y )
c) -9z - ( 4 - 3z ) - 8y - ( - 7z + 8y ) + ( - 2y - 7 )

2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) - 3xy ( do potęgi 3) + 3xy - ( 2xy[do potęgi 3] - xy ) dla : x = -1 y = 2
b) -(-48a[do potęgi 2] + 10a) -(-4a - a[do potęgi 2] ) dla : a= - 1/7

2

Odpowiedzi

2010-02-21T08:13:49+01:00
1
a) 5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=-7x +5
b) -5x-2y+4x-7x+8y-x-2y-7=-9x+4y-7
c) -9z-4+3z-8y+7z-8y-2y-7=z-11-18y
45 4 45
2010-02-21T08:24:32+01:00
1. Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :
a) 5x + ( 2x - 7 ) - 9x - ( - 3x + 8 ) + 20 - 8x=5x+2x-7-9x+3x+8+20-8x=-7x+13
b) -5x + ( - 2y + 4x ) - ( 7x - 8y ) - x + ( 2 - 6y )=
-5x-2y+4x-7x-8y-x+2-6y=-9x-16y+2
c) -9z - ( 4 - 3z ) - 8y - ( - 7z + 8y ) + ( - 2y - 7 )=
-9z-4-3z-8y+7z+8y-2y-7=-5z-11

2. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) - 3xy^3 + 3xy - ( 2xy^3 - xy ) =-3xy^3+3xy-2xy^3-xy=2xy-xy^3
2xy-xy^3=2*(-1)*2-(-1)*2^3=2*2+1*8=4+8=12
dla : x = -1 y = 2
b) -(-48a^2 + 10a) -(-4a - a^2 )=48a^2+10a+4a-a^2=47a^2+14a
47a^2+14a=47*(-1/7)^2+14*(-1/7)=2 47/49
dla : a= - 1/7
46 4 46