Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T09:07:57+01:00
Chciałabym żeby w mojej klasie było tylko dwudziestu uczniów. Wiem, że istnieją takie klasy. Wyobrażam sobie jak uczniowie siedzą po lewej stronie pod ścianą, a nauczyciel po prawej i zamiast patrzeć na nas, ogląda widoki przez okno. Następnie dzwoni dzwonek, a my razem wybiegamy na przerwę i jest bardzo zabawnie.

I wish in my class there were only twenty students. I know that there is such a class. I can imagine how the students are sitting on the left side of the wall, and the teacher on the right, and instead look at us, watching through the window views. Naxt bell rings, and my time runs out into the break and is very funny.
8 4 8