Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T10:37:03+01:00
Tlenki otrzymuję w jeden sposób: w wyniku reakcji dowolnego pierwiastka z tlenem np:
2Mg+O₂->2MgO

Wodorotlenki
metale aktywne+ woda->wodorotlenek metalu+wodór np.
K₂O+2H₂O->2KOH+2H₂
tlenek metalu +woda->wodorotlenek metalu
CaO+H₂O=Ca(OH)₂
sól 1 + wodorotlenek 1->sól2+wodorotlenek2
Ca(OH)2 + Na2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 NaOH

Sole
1Metal aktywny + kwas = sól + wodór
Ca + H2CO3 ----> CaCO3 + H2
2. Tlenek metalu + kwas = sól + woda
CaO + H2CO3 ----> CaCO3 + H2O
3. Wodorotlenek + kwas = sól + woda
H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O
Tlenek metalu (zasadowy) + tlenek niemetalu (kwasowy) = sól
CaO + SO3 ----> CaSO4
5. Tlenek niemetalu (kwasowy) + wodorotlenek = sól + woda
SO3 + Ca(OH)2 ----> CaSO4 + H2O
6.Metal + niemetal = sól beztlenowa
2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl
7. Metal aktywny + sól metalu mniej aktywnego = sól + metal
2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg
8. Sól1 + sól2 = sól3 + sól4
2 BiCl3 + 3 Pb(NO3)2 ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi(NO3)3
a 9 metodę masz w ostatnim przykładzie otrzymywania wodorotlenków;)
6 4 6
2010-02-21T10:43:00+01:00
Metody otrzymywania soli:


1. Metal aktywny + kwas = sól + wodór
2. Tlenek metalu + kwas = sól + woda
3. Wodorotlenek + kwas = sól + woda
4. Tlenek metalu aktywnego + tlenek niemetalu = sól
5. Tlenek niemetalu + wodorotlenek = sól + woda
6. Metal + niemetal = sól beztlenowa
7. Metal aktywny + sól metalu mniej aktywnego = sól + metal
8. Sól1 + sól2 = sól3 + sól4 (reakcja strącania osadu, jeden z produktów wytrąca się)

Metoda otrzymywania kwasów:

tlenek niemetalu + woda = kwas


Metoda otrzymywania wodorotlenków:

tlenek aktywny + woda = wodorotlenek


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
1 5 1
2010-02-21T13:11:50+01:00
Metody otrzymywania soli:
1. Metal aktywny + kwas = sól + wodór
2. Tlenek metalu + kwas = sól + woda
3. Wodorotlenek + kwas = sól + woda
4. Tlenek metalu aktywnego + tlenek niemetalu = sól
5. Tlenek niemetalu + wodorotlenek = sól + woda
6. Metal + niemetal = sól beztlenowa
7. Metal aktywny + sól metalu mniej aktywnego = sól + metal
8. Sól1 + sól2 = sól3 + sól4

Metoda otrzymywania kwasów:
woda+tlenek niemetalu=kwas

Metoda otrzymywnia tlenków:
tlen+metal=tlenek

Metoda otrzymywania wodorotlenków:
tlenek metalu+woda=wodorotlenek
4 3 4