Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-15T14:25:55+02:00
Ja mle
ty mlesz
on/on/ono mle
my mlemy
wy mlecie
oni/one mlą

Później dokończę bo teraz mi się informatyka kończy.
8 1 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T14:44:41+02:00
Czas przeszły "mleć"
l.poj
1. mełłem, mełłam, mełłom
2. mełłeś, mełłaś, mełłoś
3. mełł, mełła, mełło
l.mn.
1. mełliśmy, mełłyśmy
2. mełliście, mełłyście
3. mełli, mełły

czas teraźniejszy
l.poj.
1. mielę
2. mielesz
3. miele
l.mn.
1. mielemy
2. mielecie
3. mielą

czas przyszły
l.poj.
1. zmielę
2. zmielesz
3. zmiele
l.mn.
1. zmielemy
2. zmielecie
3. zmielą

czas przeszły "pleć"
l.poj
1. pełłem, pełłam, pełłom
2. pełłeś, pełłaś, pełłoś
3. pełł, pełła, pełło
l.mn.
1. pełliśmy, pełłyśmy
2. pełliście, pełłyście
3. pełli, pełły

czas teraźniejszy
l.poj.
1. pielę
2. pielesz
3. piele
l.mn.
1. pielemy
2. pielecie
3. pielą

czas przyszły
l.poj.
1. zpielę
2. zpielesz
3. zpiele
l.mn.
1. zpielemy
2. zpielecie
3. zpielą
9 4 9