W cewce bezrdzeniowej, przyłączonej do źródła o napięciu stałym U=4,2V, płynie prąd I=0,14A. Gdy przyłączono ją do źródła o napięciu sinusoidalnym (U=75V, f=50Hz), wówczas prąd płynący w cewce I=l,5A. Oblicz wartości: reaktancji indukcyjnej Xl oraz indukcyjności L cewki.

Wyniki do zadania: 40 Ohma; ~0,127H

1

Odpowiedzi

2010-02-21T11:12:16+01:00
U1=4,2V
I1=0,14A
U2=75V
I2=1,5A
f=50Hz
Xl=?
L=?
I1=U1/R
R=U1/I1=4,2V/0,14A=30Ω
I2=U2/z
z=U2/I2=75V/1,5A=50Ω
z=√(R²+Xl²)
z²=R²+Xl²
Xl²=z²-R²
Xl=√(z²-R²)=√(50²-30²=√(2500-900=√1600=40Ω
Xl=2πfL
L=Xl/(2πf)=40/(2*π*50)=0,127H
1 5 1