Odpowiedzi

2010-02-21T12:28:52+01:00
O miłosierny Boże!
Proszę Cię o pomoc w uświadomieniu sobie co jest dla mnie dobre a co grzeszne,złe. Szczególnie chcę Cię prosić o to abyś mi pomógł w zachowaniu czystości, bym nie szukał zbliżeń cielesnych czy też myślał pożądliwie o innych osobach. Spraw abym panował nad własnym ciałem i nie pozwolił ogarnąć się pożądliwości. Proszę Cię w tej modlitwie o pobudzenie we mnie poczucia pełnej odpowiedzialności.
2010-02-21T12:40:14+01:00
Panie Boże.
Proszę Cię, abyś pokazał mi dobro i zło. Proszę o zachowanie czystości, abym nie grzeszył wobec innych ludzi. Spraw, abym potrafił zapanować nad swoim ciałem i potrafił wziąć na siebie całą odpowiedzialność. Pomóż mi pomagać innym i być wzorem dla dzieci jak i młodzieży.
2010-02-21T12:53:08+01:00
Pnie Jezu. Ty wiesz, jak we współczesnych czasach trudno jest dochować czystości. Wielu ludzi obraża twój majestat niechęcią do przestrzegania czystości. Proszę Cię,abyś umacniał moją wolę, abym nigdy nie obrażał Cię w taki sposób, abym zawsze postępował zgodnie z Twoją wolą, abym nigdy nie odłączył się od Ciebie, nie wzgardził Przykazaniami i mógł cieszyć się z życia w Królestwie Niebieskim.
AMEN