Prosiłbym o zrobienie tych testów jeszcze na dziś. A oto linki:
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ef09109762&view=att&th=126d7dd45a3b86b6&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_g5qyooya1&zw


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ef09109762&view=att&th=126d7dd45a3b86b6&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_g5qyooyd2&zw


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ef09109762&view=att&th=126d7dd45a3b86b6&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_g5qyooyf3&zw


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ef09109762&view=att&th=126d7dd45a3b86b6&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_g5qyooyh4&zw

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ef09109762&view=att&th=126d7dd45a3b86b6&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_g5qyooyj5&zw

I przetłumacz te zdanka:
Przetłumacz:

1. W starożytnej Grecji zawody były bardzo powszechne.
2. Spójrz! Bezdomne dzieci bujają się na huśtawce.
3. Bezrobotni ludzie mają małe możliwości.
4. Biskupi i dorośli ludzie często udzielają rad.
5. Wspaniały cesarz zgodził się na egzekucję.
6. Ludzie zawdzięczają wolność swoim przodkom.
7. Bezdomni ludzie gapią się na wspaniały lodowiec i doliny.
8. Możesz na mnie polegać.
9. Pięknym widokiem dla mnie są brukowane ulice.
10. Tłumaczenie zdań rozwija nasze możliwości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:56:45+01:00
Linki są puste, bo to Twoja prywatna poczta, do której nikt nie ma dostępu, jeżeli nie zna hasła : )

a zdanka:
1. In ancient Greece competitions were very popular.
2. Look! Homeless children are dangling on a swing.
3. Unemployeds have small opportunities.
4. Bishops and adults often give advice.
5. Wonderful emperor agreeded for the execution.
6. People owe the liberty to their ancestors.
7.Homeless people are gawking at the wonderful glacier and valleys.
8. You can rely on me.
9. A beautiful view for me are cobbled roads.
10.Translating sentences improves our abilities.