Hejka kto toumie????
1)Napisz rownanie dysocjacji elektrolitycznej Ca(OH),H PO
2 3 4
K SO
2 4
Nazwij otrzymane jony.
2)Dokonaj bilansu elektronowego rownania.Wsaz utleniacz i reduktor,reakcje utleniania i redukcji:Mg(NO ) Na CO ---MgCO +NaNO
3 2 2 3 3 3
3)Zapsz jonowe i czasteczkowe równania reakcji pomiedzy :
a) HNO I Ba(OH)
3 2
b)Pb(NO ) i KI
3 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:19:17+01:00
Ca(oh)2 -> ca2+ + 2oh- kation wapniowy i anion hydroksylowy
h3po4-> 3h+ + po4 3- kation wodorowy i anion ortofosforanowy
k2so4--> 2k+ + so4 2- kation potasowy i anion siarczanowy
2
Mg(no3)2 + na2co3 -> mgco3 + 2nano3

3
apsz jonowe i czasteczkowe równania reakcji pomiedzy :
a) 2HNO3 + ba(oh)2 -> ba(no3)2 + 2h2o
2h+ + no3- + ba2+ +2oh- _> ba2+ + 2no3- + 2h2o
b)Pb(NO 2)2 +2KI-> PbI2 + 2Kno3
pb 2+ + 2i- -> pbi2