Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:46:15+01:00
# Sudety – najdłuższe z nich to: Jaskinia Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika (długość 2230 m, deniwelacja 69 m), uważana za najpiękniejszą jaskinię Polski, udostępniona dla ruchu turystycznego, Jaskinia z Filarami-Prosta (dł. 568 m, den. ?), Jaskinia Radochowska (dł. 502 m, den. niewielka), Jaskinia na Potoku (dł. 482 m, den. 12 m), Szczelina Wojcieszowska (dł. 440 m, den. 112,6 m). Niektóre z sudeckich jaskiń zostały zniszczone w wyniku eksploatacji surowca skalnego.
# Karpaty – największe i najgłębsze jaskinie Polski występują w Tatrach Zachodnich (ponad 780). Pojedyncze obiekty występują w Pienińskim Pasie Skałkowym, np. Jaskinia w Ociemnym (dł. 206 m den. 48 m), Jaskinia Pienińska (dł. 101 m, den. 18 m).
# Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana też Jurą – znajduje się tu ok. 1800 jaskiń krasowych, w tym ok. 130 o długości przekraczające 40 m.
# Góry Świętokrzyskie – znajdują się tutaj m.in.: Jaskinia Chelosiowa Jama (dł. 3670 m, den. 61 m) najdłuższy poza obszarem Tatr, Jaskinia Pajęcza (dł. 985 m, den. ok. 20 m), Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance (dł. 279, den. 23 m) oraz Jaskinia Raj (dł. 240 m, den. 9,5 m – o bogatej szacie naciekowej, udostępniona do zwiedzania.
# Niecka Nidziańska – obszar krasu gipsowego, największymi jaskiniami wytworzonymi w gipsach są: Jaskinia Skorocicka (dł. 352 m, den. 5 m), Jaskinia Sawickiego (dł. 352 m, den. 5 m).
# Karpaty fliszowe - na terenie Karpat fliszowych występują jaskinie, których geneza związana jest z ruchami tektonicznymi, ruchami masowymi: osuwiskami, obrywami, działalnością erozyjną i wietrzeniową. W obrębie Karpat fliszowych zinwentaryzowano ponad 800 jaskiń o łącznej długości przekraczające 13 000 m, najwięcej zlokalizowano ich w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądeckim.
10 3 10