Odpowiedzi

2010-02-21T16:32:46+01:00
Ad.1
a) etycznych nauczycieli
-rzetelne sprawdzanie prac
-rozwiązywanie konfliktów
b) nieetyczne nauczycieli
-faworyzowanie uczniów (tylko wybranych)
-uprzedzenia wobec niektórych uczniów ze względu na ich wygląd, zachowanie czy też zamożność
c) etycznych uczniów
-nie ściąganie
-samodzielne odrabianie prac domowych
-kultura osobista
d) nie etyczne uczniów
-przeklnanie, wyzywanie, wyszydzanie, wyśmiewania
-ściąganie podczas prac klasowych

Ad.2
W biznesie nieetyczne zachowania są spowodowane faktem, iż ludzie dążą do osiągania własnych korzyści i celów kosztem interesów drugiej strony. Często przyczyna owego zachowania leży u podstaw wychowania, którego zostało wyniesione z domu rodzinnego, czy też ze szkoły, duży wpływ ma też środowisko w jakim dana jednostka się wychowuje.
3 4 3