Odpowiedzi

2010-02-21T16:30:31+01:00
XYZ Częstochowa, 08.02.2007r.
ul. Henryka Sienkiewicza 17
42-201 Częstochowa
tel. 666-99-88
e-mail:[email protected]


Do Dyrektora
IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w CzęstochowiePODANIE
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I o profilu biologiczno-chemicznym, gdzie mogłabym pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.
Prośbę swą motywuję tym, że jestem laureatem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Biologii i z Chemii. Na koniec roku szkolnego w gimnazjum otrzymywałam oceny celujące z tych przedmiotów oraz z fizyki i języka polskiego.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.Z wyrazami szacunku: (tu, własnoręczny podpis)


XYZ

Załączniki:
- życiorys,
- świadectwa szkolne,
- 3 zdjęcia,
- zaświadczenia o zdobyciu tytułów laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Biologii oraz z Chemii.
1 5 1
2010-02-21T16:34:33+01:00
Warszawa 22.02.2010r
Do Dyrektora Szkoły
Zwracam się z prośba o przeniesienie mojego dziecka Aleksandry Morawskiej z klasy.5c do klasy.5a .
Prośbę swoja motywuję tym iż moje dziecko nie jest akceptowane przez
inne dzieci bardzo proszę o przychylenie się do mojej decyzji.
Joanna Morawska
1 5 1
2010-02-21T16:35:15+01:00
Tu wpisz swoje imię tu wpisz miejsowość w której
tu wpisz adres mieszkasz i datę
tu wpisz dokładny adres
tu wpisz swój nr. telefonu
do szanownej/ego pani/a nauczyciela np informatyki
podanie
zwracam się z uprzejmą prośbą o ..........................................

z wyrażeniem szacunku tu wpisz swoje imię
1 5 1