Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:10:08+01:00
KKK 830 Słowo "powszechny" ("katolicki") oznacza "uniwersalny", czyli "cały" lub "zupełny". Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu: Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. "Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny" . Istnieje w nim pełnia Ciała Chrystusa zjednoczona z Głową . w wyniku czego Kościół otrzymuje od Niego "pełnię środków zbawienia". której On chciał mu udzielić: poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzji.

KKK 831 Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego

Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Toteż Lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, winien się rozszerzać na świat cały i przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga, który naturę ludzką stworzył na początku jedną i synów swoich, którzy byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno zgromadzić... To znamię powszechności, które zdobi Lud Boży, jest darem samego Pana; dzięki temu darowi Kościół katolicki skutecznie i ustawicznie dążydo zespolenia z powrotem całej ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami z Chrystusem-Głową w jedności Ducha Jego

Poza Kościołem nie ma zbawienia"
Wyznajemy w „Credo”, że Kościół jest „apostolski” dlatego, że został zbudowany przez Chrystusa na fundamencie apostołów, których sam wybrał. Jest on apostolski także z tego powodu, że jego nauka, liturgia, zadania oraz struktura utożsamiają się w swej istocie z tym, co istniało w Kościele w okresie działalności apostołów. Kościół nazywamy apostolskim także dlatego, że biskupi są prawdziwymi następcami apostołów, a papież - następcą św. Piotra. Jak Kościół w czasach apostolskich współdziałał z Chrystusem w zbawianiu świata, tak i teraz spełnia to samo zadanie: jest powołany do przekształcania go w królestwo Boże.

;)

1 5 1