Zad.1
Podaj przykłady ciał, które poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym. ( 5 rzykładów)

Zad.2
a)Ruch którego torem jest linia prosta
b)Jednostka czasu SI
c)W Fizyce oznaczana jest literą s


Zad.3

Poniższe wykresy przedstawiają zależnoś drogi od czasu dla trzech ciał A,B,C. Rozstrzygnij, które z tych ciał poruszają sie ruchem jednostajnym?

Ruchem jednostajnym porusza się ciało.... . Wykresem jego drogi w zazqleżności od czasu jest............. .

Zad.4

Wykres przedstawia zależność drogi (s) od czasu (t) dla dwóch rowerzystów, którzy wyruszyli z tego samego miejsca i jechali tą samą szosą po torze prostoliniowym, przebywając odległoś 12 km.
Na podstawie wykresu odp. na pytania
lewy rowerzysta a prawy b
góra lewa s dół prawy t

a) Jakim ruchem w poszczególnych podziałach czasu poruszali się roweżyści?

b)który rowerzysta wyruszył szybciej, o ile minut???

c)W jakiej odległości od punktu startowego rowerzyści spotkali się?

d) Ile minut każdy z rowerzystów odpoczywał?

e)Który rowerzysta przyjechał do celu wcześniej i o ile minut??

Proszę o odp. wybiorę najlepsze

2

Odpowiedzi

2010-02-21T20:17:14+01:00
Zad.1
-kosiarka
-rakieta
-piła

zad.2
a) ruch jednostajny prostoliniowy
b) S (sekunda)
c)droga

zad.3
do rozwiązania tego zadania potrzebujemy wykresu. bez niego nie da się go rozwiązać.

zad.4

to samo co w zad.3
13 3 13
2010-02-21T21:09:43+01:00
Rakieta, samochód, który przebył odcinek drogi 3000m w czasie 5 min

zad.2
a) ruch jednostajny prostoliniowy
b) sekunda
c)droga
9 4 9