1. Oblicz dł promienia kulo o odjętości równejobjętości danej bryły:
a) WALEC: r=2 cm h = 5 cm
b) STOŻEK: r = 3cm h = 9cm

2. Przyjmując, że <pi> = 3,1 oblicz pojemność w litrac półkulistej misy, jeśli jej średnica ma długość :
a) 24 cm
b) 30cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:45:09+01:00
1.a
Vw=Vk
Vw=πr²h
Vw=20π
20π=4/3*π*R³
60=4R³
R³=15
R=³√15
b.
Vs=Vk
Vs=1/3*πr²h
Vs=27π
27π=4/3*π*R³
27=4/3*R³
R=³√20,21

2.a
V=1/2*4/3*πR³
V=1/2*4/3*3,1*12³
V≈3571,2(cm³)
V≈3,6 litra

b.
V=1/2*4/3*πR³
V=1/2*4/3*3,1*15³
V=6975 (cm³)
V≈7 litrów