Układy równań
(w objaśnieniem) Daję naj

1. Wykresy funkcji Y=2ax-4b i Y=-ax+5b przecinają się w punkcie A= (3,2). Oblicz a i b i wykonaj wykresy tych funkcji.
(ewentualnie dodany wykres w załączniku)

2. Napisz równanie prostej, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji Y=-2x+6 względem osi x.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T21:50:38+01:00
Zadanie 1.
Układ będzie taki:
y=2ax-4b
y=-ax+5b
Za x i y podstawiamy odpowiednio współrzędne pkt. A=(3;2)
2=6a-4b
2=-3+5b/*2

2=6a-4b
4=-6a+10b
_________+
6=6b/:6
b=1

i podstawiamy do któregokolwiek równania
2=6a-4
2+4=6a/:6
a=1
Czyli a=1 i b=1
1 funkcja ma wzór: y=2x-4 a druga y=-x+5
Wykresy są proste, wystarczy zrobić tabelkę i połączyć punkty ;)
1 5 1