Odpowiedzi

2010-02-21T21:59:20+01:00
Vkuli=4/3 *pi*R³
R=24/2=12cm
Vkuli=4/3*3,14*1728=6782,4cm³

Vpolmiska=Vkuli/2
Vpolmiska≈3391cm³≈3,3litra

7osob*0,5l=3,5l

3,3<3,5 Wiec zupy niestarczy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T22:02:46+01:00
D=24cm
r=1/2=12cm
0,5l=500cm3-tyle dostaje 1 osoba
1/2V-objetosc garczka

V=4/3*pi*r do szescianu
V=4/3*pi*12 do szescianu
V=4/3*pi*1728=2304pi[cm3]

1/2V=1/2*2304cm3=1152cm3

pi=(w przyblizeniu)3,1
1/2V=1152*3,1=3571,2[cm3]

3571,2 cm3 : 500cm3=7,1424

Wystarczy zupy dla 7 osob ;))
2010-02-21T22:09:03+01:00
Naczynie półkoliste to obętość połowy kuli o promieniu R = 12 cm = 1,2 dcm
Obętość naczynia wynosi:
Vn = 4/3 x Pi x R^3 : 2 = 4/3 x 3,14 x 1,2^3 /dcm^3/
Vn = 3,617 dcm^3
Każdy harcerz ma dostać 0,5 l zupy tj 1/2 dcm^3
Razem 7-miu harcerzy ma otrzymaą Vh = 7 x 1/2 dcm^3 = 3,5 dcm^3
Vn est większe od Vh - więc wystarczy poemność naczynia.
ateb