Wskaż które z poniższych informacji dotyczą tlenu .
1.w temperaturze pokojowej jest cieczą
2.spala się jasnym płomieniem
3.podtrzymuje jego spalanie
4.jego wzór chemiczny to MgO
5.jest jednym z produktów fotosyntezy
6.jego symbol chemiczny to O
7.jest niemetalicznym związkiem chemicznym .

2

Odpowiedzi

2009-10-15T18:50:32+02:00
2009-10-15T18:50:42+02:00