Zadanie 1
Opór elektryczny przewodnika, przez który płynie prąd zalezy:
A. wprost proporcjonalnie od napięcia i odwrotnie proporcjonalnie od natęzenia prądu;
B. wprost proporcjonalnie od długości przewodnika i oporu właściwego oraz odwrotnie proporcjonalnie od jego
przekroju poprzecznego;
C. od róznicy potencjałów, która powoduje przepływ prądu;
D. od materiału przewodnika oraz odwrotnie proporcjonalnie od jego długości i przekroju poprzecznego.

Zadanie 2
Najczęściej stosowanymi miernikami włączanymi do obwodu elektrycznego są amperomierz i woltomierz.
Spośród nizej podanych stwierdzeń wybierz błędne:
A. amperomierz włączamy równolegle i powinien mieć mały opór;
B. woltomierz włączamy równolegle i powinien mieć duzy opór;
C. amperomierz włączamy szeregowo i powinien mieć mały opór;
D. woltomierz włączamy równolegle a amperomierz szeregowo.

Zadanie 3
Aby w obwodzie popłynął prąd elektryczny, musi się w nim znajdować urządzenie nazywane źródłem napięcia
lub źródłem siły elektromotorycznej. Zadaniem tego urządzenia jest wytwarzanie:
A. elektronów, które potem stanowią prąd elektryczny;
B. swobodnych ładunków dodatnich i ujemnych;
C. róznicy potencjałów, która powoduje przepływ prądu;
D. elektronów oraz dodatnich i ujemnych jonów.

Zadanie 4
Natęzenie prądu w przewodniku nie zalezy od:
A. oporu przewodnika i napięcia między jego końcami;
B. oporu przewodnika i czasu przepływu prądu przez przewodnik;
C. ładunku, który przepłynął przez przewodnik w jednostce czasu;
D. róznicy potencjałów źródła prądu i od oporu przewodnika.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T22:36:03+01:00
1. odp. b
2. odp. a
3. odp. c
4. odp. b