Uzupełnij luki..!
......to wartośc tej części dochodu narodowego, która została zuzyta w ciągu roku przez gospadarstwa domowe, instytucje rządowe i samorządowe.
......to wartośctej części dochodu narodowego, która została przeznaczona na instytucje oraz na zwiększenie zasobów, środków obrotowych i rezerw.
Ekonomiści uważają, że najwłaściwsze proporcje, między spożyciem, a akumulacją wynoszą
......%akumulacja
......%spożycie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T12:31:47+01:00
Spożycie to wartość tej części dochodu narodowego, która została zużyta w ciągu roku przez gospodarstwa domowe, instytucje rządowe i samorządowe.

Akumulacja to wartościowej części dochodu narodowego, która została przeznaczona na instytucje oraz na zwiększenie zasobów, środków obrotowych i rezerw.
11 3 11