Odpowiedzi

2010-02-22T12:16:04+01:00
Generalizując proces globalizacji jak najbardziej zagraża kulturze narodowej. Z założenia globalizacja zakłada quasi-asymilację państw i narodów na rzecz ogólnej kultury światowej. Przeciw globalizacji sprzeciwia się ruch skrajnie prawicowy a już szczególnie nacjonalistyczny. Dla prawicy naród stanowi najwyższą wartość dlatego bronią oni kultury narodowej. Z kolei myśl Marksa/Engelsa i to wszystko co z niego wynikło (abstrahując od ruchów zakładających rządy totalitarne lub oligarchiczne – czyli socjalizmu/komunizmu) zakłada zanik państw i narodów. Jest to jednak – jak wspomniane – generalizacji bo rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. W przypadku globalizacji możemy rozróżnić tworzenie nowej synkretycznej kultury czyli takiej, która bierze po trochu z każdej innej. Można też spotkać się z przypadkiem tworzenia zupełnie nowej kultury lub przyjęcia w procesie globalizacji kultury jednego-określonego narodu/państwa lub też kręgu kulturowego. Biorąc to ostatnie pod uwagę globalizacja nie musi mieć dla kultury narodowej skutków tragicznych co ma miejsce na Bliskim Wschodzie gdzie większość kultur narodowych związana jest z kulturą muzułmańską. Globalizacja to proces którego nie da się zatrzymać lecz niekoniecznie musi on prowadzić do globalizacji skrajnej gdyż jest ona utopią podobnie jak społeczeństwo socjalistyczne-bezklasowe,czy świat z musicalu We Will Rock You ;) Od ponad 50 lat istnieje ONZ z wieloma organizacjami do niego przyległymi, które pomagają każdemu potrzebującemu narodowi czy też państwu bez ingerencji w jej kulturę a często (jak w przypadku UNESCO) również wspomagają ową kulturę.
9 4 9