Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T16:07:46+01:00
Wyznają religię karaimską i są pochodzenia tureckiego ale mieszkają w polsce ;]
2 3 2
2010-02-22T16:08:19+01:00
Karaimi wyznają karaimizm.:)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T16:08:20+01:00
Karaimi wyznają wiarę opartą na pięciu podstawowych zasadach:
-stworzenie świata przez Byt jedyny i niematerialny
-objawienie Prawa Bożego za pośrednictwem Mojżesza i innych proroków, którzy po nim nastąpili.
-obowiązek studiowania Biblii w oryginale (wszelkie tłumaczenia byłyby mniej lub bardziej interpretacją natchnionego tekstu)
-oczekiwanie Mesjasza-odkupiciela;
-zmartwychwstanie umarłych

Te pięć zasad wyrażonych jest w dziesięciu artykułach wiary stanowiących karaimskie wyznanie wiary. Mimo więc, iż strona Karaite Korner wywodzi karaimów od saduceuszy , to część spośród tych zasad, zwłaszcza czwarta i piąta, a po części także druga stoją w sprzeczności z tym, co wiemy o wierze saducejskiej. Saduceusze nie wierzyli ani w zmartwychwstanie, ani w proroków, ani w Mesjasza. Od esseńczyków zaś odróżnia karaimów przede wszystkim struktura wspólnoty i tryb życia. Esseńczycy byli ascetami żyjącymi w klasztorach na pustyni. Karaimi są religia o charakterze plemiennym, której wyznawcy partycypują we wszystkich dziedzinach życia społecznego otaczających ludów.
3 2 3