1. Omów sytuację Izraelitów w Egipcie i okoliczności ucieczki z Egiptu
2. Kto prowadził Izraelitów przez pustynię i jakie najważniejsze wydarzenia towarzyszyły im w wędrówce do ziemi Kanaan?
3. Który z królów Narodu Wybranego odniósł najwięcej zwycięstw w walkach z Filistynami i jak długo panował w królestwie Judy?
4. Kim był prorok w ówczesnym Izraelu i jaką misję otrzymał od Boga Jahwe?
5.wymień największych proroków ST-u

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T20:18:09+02:00
1. Byli źle traktowani, nie mieli żadnych praw, pojawił się Mojżesz, który miał ich zabrać do Ziemii obiecanej, więc nic ich nie trzymało w Egipcie.
2. Mojżesz, manna z nieba, woda ze skały, 10 przykazań,
3. Dawid, Panował 30 lat
4. Kimś szanowanym, miał misję przepowiadania przyszłości.
5. Izajasz, Eljasz
2009-10-15T23:20:23+02:00
4) Prorok - osoba wybrana przez Boga by głosić słowo Boże i nakłaniać ludzi do życia zgodnie z przykazaniami.
5) Izajasz, zachariasz, Mojżesz,
2) Izraelitów przez pustynię prowadził Mojżesz, podczas wędrówki Bóg dał mu 10 przykazań i zesłał mannę z nieba
3)najwięcej zwycięstw w walkach z Filistynami odniósł Dawid który panował 30 lat.