Schemat przedstawia wyniki pomiarów ilości energii pobranej przez rośliny, zwierzęta roślinożerne, zwierzęta mięsożerne i drapiezniki szczytowe (przeprowadzonych przez H.T. O duma w cieku wodnym Silver Springs na Florydzie w ciągu roku. Dane liczbowe zostały wyrażone w kJ/ m² / rok).
Oblicz jaki % energii początkowej (100%) otrzymują w tym łańcuchu pokarmowym. Co dzieje się z energia ?

Oto schemat:
Słońce -> Rośliny -> Roślinożerca -> Mięsożerca -> Drapieżca
7 112 800-> 87 402 -> 14 146 -> 1609 -> 88
100 % -> 87 402/ 7112800 = 1,2 -> 14 146/ 87 402 = 16 % → 1609/14 146 = 11 % → 88/ 1609 = 5,5 ;]

Zadanie z ćwiczeń BIOLOGIA B.Klimuszko str.55 zadanie 90 ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-24T17:36:17+01:00
ROŚLINY PRODUKUJA 100% ENERGII PODCZAS FOTOSYNTEZY Z TEGO 90% ZUŻYJĄ NA WŁASNE POTRZEBY. ZWIERZETZ ROSLINOŻERNE WYKORZYSTAJĄ 10 %ENERGII I SAMI ZUŻYJĄ 90% I TYLKO PROCENT PRZEKAŻĄ ZWIERZĘTOM MIĘSOŻERNYM . NAJWIĘCEJ ENERGII MAJA ROSLINY A NAJMNIEJ DRAPIEZCY SZCZYTOWI