Odpowiedzi

2010-02-22T17:27:45+01:00
P = F/S
P - ciśnienie
F -siła równa sile Q
S - powierzchnia > S₁ -butów S₂ - nart
Q - ciężar
m - masa
g - przyspieszenie ziemskie (ok.10)


Q = mg

Q = 72 * 10
Q = 720 N

P₁ - ciśnienie wywierane w butach
P₂ - ciśnienie wywierane w nartach

P₁ = Q/S₁
P₁ = 720/300
P₁ = 2.4 Pa

P₂ = Q/S₂
P₂ = 720/2400
P₂ = 0,3 Pa

o ile większe ciśnienie wywiera narciarz w butach
2,4 - 0,3 = 2,1 Pa

5 4 5