Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:43:39+01:00
Zmiany, które wprowadziła Rewolucja Francuska:

cele, które stawiała sobie przed wybuchem rewolucji burżuazja, zostały w większości zrealizowane i dla tej warstwy rewolucja zakonczyła się w dużej mierze zwycięstwem. znaczne korzysci odniosla część chłopów, zwolnionych w jej wyniku z dziesięciny, czynszu dzierżawnego i innych świadczeń na rzecz pana. chłopki mogli kupic na wlasnosc od panstwa ziemię odebraną szlachcie i Kościołowi. stare feudalne stosunki społeczne zostały zniszczone i nie bylo już do nich powrotu, mimo zakonczenia rewolucji.
Inną konsekwencją rewolucji był spadek autorytetu kościoła i zanczenia religii w panstwie i społeczenstwie francuskim. po przejęciu władzy przez Dyrektoriat zaprzestano co prawda prześladowan księzy, ale kościół nadal był ściśle podporządkowany panstwu.
Republikańska forma rządów i zasada trójpodziału władzy, wporwadzone we francji podczas rewolucji, choc nie zawsze stosowane podczas samej rewolucji, staly sie podstwa ustroju wspolczesncych panstw demokratcyuznych.
hasła rewolucji farncuskiej: wolność, rownosć, braterstwo staly sie ideami, w imie ktorych narody europy i ameryki rozpoczęł walkę z dotychczasowym porządkiem społecznym. jednak cena jaką przyszło zapłacić francuzom za zdobycze rewolucji, była ogromna - życie straciło ponad 100 tys. ludzi.

:)
18 1 18