Odpowiedzi

2009-10-15T21:51:03+02:00
Inwazyjna postać zarodźca (sporozoit) rozpoczyna cykl życiowy w śliniankach komara. Gdy komar ugryzie żywiciela zarodźca (np. człowieka), sporozoit przedostaje się do jego układu krwionośnego. Następnie wędruje do wątroby i śledziony, gdzie rozmnaża się bezpłciowo, tworząc kryptozoity, które dostają się do erytrocytów. Tam namnażają się i rosną, aż erytrocyt się rozerwie. Uwolnione w ten sposób merozoity atakują kolejne krwinki. Temu etapowi malarii towarzyszy gorączka i dreszcze. Z części merozoitów tworzą się gametocyty, które po ugryzieniu żywiciela przez komara przedostają się do przewodu pokarmowego tego ostatniego. Tam gametocyty przekształcają się w gamety i następuje rozmnażanie płciowe. Powstałe zygoty przenikają przez ścianę jelita i tworzą sporozoity, które przedostają się do ślinianek komara.

Świdrowce (trypanosomy, Trypanosomatidae Doflein, 1901) – rodzina pasożytniczych pierwotniaków powodujących choroby ludzi i zwierząt. Świdrowce należą do gromady Kinetoplastida, typu Euglenata. Są bezwzględnymi pasożytami kręgowców, u których żyją w osoczu krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i narządach miąższowych, i u bezkręgowców, u których lokalizują się w jelicie i innych narządach.


Pełzaki nagie, korzenionóżki, ameby (Amoebina), protista z klasy zaliczanej do typu pełzakowce, o zmiennym kształcie ciała, poruszające się przy pomocy nibynóżek, wypustek protoplazmatycznych, które służą również do zdobywania pokarmu. Zamieszkują wody słodkie, morza, glebę, liczne gatunki są pasożytami ludzi i zwierząt, a także roślin. Rozmnażają się na drodze podziału komórki. Są jedno- lub wielojądrzaste, przy czym podział komórek zawierających więcej jąder rozpoczyna się podziałem tych ostatnich.

Mam nadzieję że trochę pomogłam ;)