Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
a)\\
\sqrt{540}=\sqrt{(2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3) \cdot 3 \cdot 5}=2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3 \cdot 5}=6\sqrt{15}\\
b)\\
\sqrt{448}=\sqrt{(2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) \cdot 7}=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{7}=8\sqrt{7}\\
c)\\
\sqrt{864}=\sqrt{(2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (3 \cdot 3) \cdot 3}=2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2 \cdot 3}=12\sqrt{6}\\
d)\\
\sqrt{972}=\sqrt{(2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) \cdot 3}=2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}=18\sqrt{3}\\

e)\\
 \sqrt[3]{432}=  \sqrt[3]{(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 2 \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt[3]{2} =6 \sqrt[3]{2} \\
f)\\
 \sqrt[3]{1375} = \sqrt[3]{(5 \cdot 5 \cdot 5) \cdot 11} =5 \sqrt[3]{11}\\
g)\\
 \sqrt[3]{-375} =- \sqrt[3]{375} =- \sqrt[3]{3 \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5)} =-5 \sqrt[3]{3} \\
h)\\
 \sqrt[3]{-3645} =- \sqrt[3]{3645} =- \sqrt[3]{(3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot 5} =\\
=-3 \cdot 3 \cdot  \sqrt[3]{5} =-9 \sqrt[3]{5}
71 4 71