Odpowiedzi

2010-02-22T20:51:58+01:00
Powstanie Listopadowe, to wielkie, polskie powstanie narodowe, przeciwko Rosji. Ów powstanie miało miejsce, w nocy z 29/30 listopada 1830 roku. Polską dowodziło, wielu wybitnych żołnierzy. Do głównych dowódców, można zaliczyć, szczególnie Józefa Chłopickiego, wybitnego żołnierza, generała polskiego. Brał on udział m.in. w Powstaniu Kościuszkowskim, Powstaniu Listopadowym czy też Wojen Napoleońskich. Drugim, bardzo ważnym dowódcą, w czasie tego powstania, był Jan Krukowiecki, który brał udział, w tych samych bitwach, co generał Chłopicki. Trzecim dowódcom, który również uważany był za jednego z najważniejszych, jest Jan Skrzynecki, polski generał, żołnierz, biorący udział w m.in. Wojnie Polsko-Austiackiej. Mimo że, nasi dowódcy byli uważani za dobrych żołnierzy, okazało się, że są nieudolnymi dowódcami. To głównie przez ich złe plany, i rozkazy Powstanie Listopadowe upadło, dając Rosji przewagę nad nami .
6 1 6