Odpowiedzi

2009-10-15T21:58:53+02:00

Fw=3N
F₁°+F₂°+F₃°=Fwyp°
°- oznacza zapis wektorowy, nalezy napisac strzaleczkę nad F
5N-4N+2N=3N
Wektory sil F1 i F3 beda skierowane w górę,a wektor sily F2 bedzie skierowany w dol.
2009-10-15T22:00:08+02:00
Pliska pilnie potrzebne na teraz!!
Na ciało działają 3 siły w kierunku pionowym : 5N,4N i 2N. Oblicz wektory sił wiedząc że siła wypadkowa jest równa 3N.
Całe zadanie musi byc z obliczeniami !!!!!!

Tu nie ma co obliczac. Ponieważ siły działają pionowo to wszystkie mają taki sam kierunek tylko zwroty różne.
Wypadkowa jest sumą (zwroty zgodne) lub różnicą (zwroty przeciwne)
aby wyszlo 3 musimy 5+2-4
czyli 5N i 2N mają zgodny zwrot np. do góry, a 4N ma do nich przeciwny (w dół)
Zwrot wypadkowej będzie w tym wypadku w górę (zawsze w stronę większej).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T22:00:09+02:00
Wektory 5N i 2N mają identyczny zwrot, a wektor 4N ma zwrot przeciwny:
5N + 2N = 7N - siła działająca w jedną stronę
4N - siła działająca w drugą stronę
7N - 4N = 3N - siła wypadkowa