2)Posługuja sie liczn augarda oblicz mase K2So4 majaca 6,02 razy 10 do

23 potegi wszytkich atomow 2)oblicz mase produktu powst. w reakji 30 g

glinu z tlenem 3)oblicz objestosc tlenu w warunkach normalnych

potreznbnych do reacki 10g sodu z tlenme sodu 4)oblicz kotrej

substancji uzyto w nadmiarze jesli do zobojetniania 15g Ca(oh)2 jesli

do zobojetniani uzyto 16 g HCL i tyle

1

Odpowiedzi

2010-02-23T10:51:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mK2SO4=2*39u+1*32u+4*16u=174u
174g K2SO4-------7*6.02*10^23 wszystkich atomów
xg K2SO4---------6.02*10^23 wszystkich atomów
x=174*6.02*10^23/7*6.02*10^23
x=24,86g K2SO4

2.
mAl=27u
mAl2O3=2*27u+3*16u=102u
4Al + 3 O2----->2 Al2O3
4*27g Al-------2*102g Al2O3 (z reakcji)
30g Al-----------xg Al2O3 (z treści zad.)
x=30*204/108
x=56,67g Al2O3

3.
mNa=23u
4 Na + O2---->2 Na2O
2*23g Na-------22,4dm3 tlenu (z reakcji)
10g Na----------xdm3 tlenu (z treści zad.)
x=10*22,4/46
x=4,87dm3 tlenu

4.
mHCl=1u+35,5u=36,5u
mCa(OH)2=40u+2*16u+2*1u=74u
2 HCl + Ca(OH)2------->CaCl2 + 2 H2O
2*36,5g HCl--------74g Ca(OH)2 (z reakcji)
xg HCl------------15g Ca(OH)2 (z treści zad.)
x=73*15/74
x=14,8g HCl

W nadmiarze użyto 1,2g HCl (16g -14,8g)