Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T22:27:08+02:00
Ciepło Q nazywa się tą część energii wewnętrznej, która przepłynie z jednego ciała do drugiego na skutek występowania między tymi ciałami różnicy temperatur.
Ciepło tak samo jak energia wewnętrzna wyrażana jest w dżulach.
W zamkniętym układzie ciał nie ma wymiany energii wewnętrznej z otoczeniem oraz nie ma zamiany jej na inne typy energii, ilość energii wewnętrznej jest wielkością stałą.
I zasada termodynamiki mówi nam:
Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa algebraicznej sumie ciepła jakie zostaje wymienione między układem a otoczeniem oraz pracy jaka wykona układ albo siła zewnętrzna.

Temperatura - miara stopnia nagrzania ciał.