To ja jesczze mam pare pytan
1.człowiekeim odpowiadającym za germanizacje polaków był
a)car mikołaj I
b) cesarz franciszek józef I
c)kancelarz otto von bismarck

2.
nawajzniejsza polska reforamcja walczącą w czasie I wojny światowej były (a)
a)legiony polskie
b)armia hallera
c)polonishe wermacht

3. w wyniku II wojny światowej polska
a)utraciła swą niepodległość
b)stała sie krajem zależnym od zsrr
c)utraciła prawie połowę swego terytorium z wilnem i lwowem
d)wszytkie odpowiedzi

4. okres rzadow komunistów w polsce w latach 1949-1953 nazywa sie
a)leninizmem
b)stalinizmem
c) drugiej polski

5. do najwiekszych zagrozen wspolczesnego swiata zalicza sie
a)terroryzm i glod
b)glozablizacje
c)nieszczenie srodowiska naturalnego

1

Odpowiedzi

2010-02-22T19:33:28+01:00
1. --a--
2. --c--
3. --d--
4. --b--
5. --a--