Płazińce nieprowadzące pasożytniczego trybu życia to przedstawiciele____________(np. wypławek biały), zamieszkujący głównie środowisko__________ . Do pasożytniczych płazińców żyjących w ciele zwierząt kręgowych należą przedstawiciele______________(np. motylica wątrobowa) i ______________ (np. tasiemiec bąblowcowy). W ich cyklu rozwojowym następuje zmiana___________ . Organizm, w którym żyje postać larwalna pasożyta, nazywa się____________ . Organizm, w którym pasożyt osiąga dojrzałość płciową i rozmnaża się, to __________ . Nicienie to w większości zwierzęta pasożytnicze, które żyją wewnątrz ciała roślin ( np. ____________) i zwierząt (np. ____________).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:31:28+01:00
Płazińce nieprowadzące pasożytniczego trybu życia to przedstawiciele_____wypłwakow_______(np. wypławek biały), zamieszkujący głównie środowisko__wodne________ . Do pasożytniczych płazińców żyjących w ciele zwierząt kręgowych należą przedstawiciele_____motylic_________(np. motylica wątrobowa) i ____tasiemcow__________ (np. tasiemiec bąblowcowy). W ich cyklu rozwojowym następuje zmiana___zywiciela________ . Organizm, w którym żyje postać larwalna pasożyta, nazywa się___posrednim_________ . Organizm, w którym pasożyt osiąga dojrzałość płciową i rozmnaża się, to _____ostateczny zywiciel_____ . Nicienie to w większości zwierzęta pasożytnicze, które żyją wewnątrz ciała roślin ( np. ____________) i zwierząt (np. __swinie__________
25 4 25